Wampiriada – bo każda kropla jest ważna!

Wampiriada po raz pierwszy odbyła się w 2000 roku na Politechnice Krakowskiej dzięki Przemysławowi Miłoniowi. Od tej pory odbywa się zwykle dwa razy do roku i jest organizowana przez Niezależne Zrzeszenie Studentów przy współpracy Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Podczas Wampiriady chętni mogą oddać krew, ale celem akcji jest także uświadomienie innych o tym jak […]