Druga edycja konferencji „Wiedza-Komunikacja-Działanie”

Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ zaprasza na drugą Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu: „Wiedza-Komunikacja-Działanie”, która odbędzie się pod hasłem „Komunikowanie interdyscyplinarne”.

We wrześniu 2018 roku przyjęto w Polsce nową klasyfikację dyscyplin, w wyniku której nauki o komunikacji społecznej i mediach współtworzą obecnie badacze dotychczasowych dyscyplin: nauk o mediach, nauk o poznaniu i komunikacji społecznej oraz bibliologii i informatologii. Zagadnienia komunikacji społecznej pozostają także w obszarze zainteresowań innych dyscyplin.

Nie chcemy ograniczać rozmów do tematów związanych z mediami i dziennikarstwem. Chcemy poszerzać perspektywy badawcze w interdyscyplinarnym gronie. Interesuje nas komunikowanie wiedzy, kształtowanie opinii publicznej i wizerunku, reklama i promocja, edukacja, rozrywka i sztuka, komunikowanie w grupach zawodowych i organizacjach.

Spotkanie otworzy panel dyskusyjny: Współczesne media są komunikatorem czy kreatorem rzeczywistości społecznej?

Obrady konferencji odbędą się w obrębie trzech sesji tematycznych:

1. Media – interdyscyplinarnie
2. Komunikowanie wiedzy
3. Komunikowanie w grupach zawodowych

Zapraszamy do Krakowa w dniach 17-18 października 2019 roku.

Wszystkie informacje o konferencji znajdziecie na www.idmiksuj.edu.pl

UJOT TV jest partnerem medialnym wydarzenia.

Post Author: admin