Zobacz spot promocyjny Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ!

Przystanek Student przygotował film promocyjny Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ponad 7,5 tysiąca studentów na siedmiu kierunkach, trzynaście jednostek, w tym siedem instytutów i trzy samodzielne katedry. To liczby opisujące największy obecnie wydział na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wydział powstał w 1996 roku, a od 2009 roku jego siedzibą jest nowy budynek, który należy do […]